Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan de gestió i govern de la Federació Catalana de Vela i li correspon tota la competència no atrubuïda especialment a l'assemblea general.

Té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i gestionar el seu funcionament d'acord amb l'objectiu social i els acords de l'assemblea general. 

Posseeix les facultats directiva i executiva, dins de l'àmbit de la seva demarcació, interpretada, en cas de dubte, en el sentit dels Estatuts, Reglaments i acords de l'assemblea i els seus propis, complint-los i fent-los complir. No podrà adoptar resolucions contràries als acords de l'assemblea, i no s'excedirà en les seves facultats o en el compliment d'acords. 

La Junta Directiva del mandat 2020-2024 està formada pels següents integrants:

 

DELEGACIONS